Néfílimɛ i Yésu bha nɛ́

Átébhúkáá i, nyá ú múgwúa t'ɔ́dhyɔ́ si Angéle ɛɨ́mmbɛ́mbɛ́bwʉ ɨ́zá burú átƐɨ́nyɨ́ i bhɛ́ɛ́ nɛ́ Yésu to , átɛmbanda i bhó mʉ́rá to nɛ́. Aátaátɛ bhó nyéívhi nɛ, nɔ́dhyɔ kana, mɨ́ɨ́nngookúngúlú nɛ bhelé, bhe mɨ́ɨ́ngɔʉhyá bhelé.

JÉSUS

Ce film est une parfaite introduction au personnage de Jésus à travers l'Evangile de Luc. Jésus surprend et confond les gens constamment, de sa naissance miraculeuse jusqu'à sa sortie de la tombe et de son ascension. Suivez sa vie à travers des extraits du livre de Luc, tous les miracles, les enseignements et la passion.